Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) konstaterer at det i mange av landets pågår en debatt om gjeninnføring av husmorvikarordningen.
Denne debatten er det på høy tid startet og vi gleder oss til å se flere
kommuner enn en bydel i Bergen innføre husmorvikarordningen, sier forbundsleder
Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Husmorvikartjenesten er i de aller fleste kommuner bygget ned eller gjort usynlige ved at den er tatt inn i andre hjelpeordninger eller helt utelatt. Nedbyggingen er begrunnet med at gode permisjonsordninger for foreldre og barnehagetilbud har eliminert behovet for den tidligere så etterspurte tjenesten. Det kommunene ikke har sett, er at langt fra alle har krav på disse permisjonene. En kommunal hjelpeordning strekker seg dessuten i regelen ikke utover vanlig arbeidstid. Den hjelp noen kommuner tilbyr familier i vanskelige situasjoner, er hjemmehjelp på timebasis med arbeidsinstrukser som ikke dekker barns omsorgsbehov.

K&F er kjent med at noen barnefamilier i forbindelse med mors eller fars sykdom er tilbudt fosterhjem for å løse situasjonen.

Norges Kvinne- og familieforbund vil at

  • kommunene må sørge for å ha en beredskap for familier i omsorgskrise
  • barnefamilienes behov for hjelp ved fars eller mors sykdom må finnes blant
    kommunenes hjemmebaserte tjenester
  • prisen på tjenesten må være slik at småbarnsfamilier har råd til å benytte
    den.

Vi samarbeider mer enn gjerne for å finne frem til løsninger så lenge målet er å gjeninnføre husmorvikaren. K&F ser frem til mange konstruktive debatter i kommunene og flere nye husmorvikarer.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltelefon 913 28 164