Helse- og omsorgsdepartementet utsetter avgjørelse til evaluering er klar.

I går besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at spørsmålet om hvilke tester som skal benyttes i forbindelse med sekundærscreeing for HPV som forårsaker kreft ilivmorhalsen skal utsettes. Departementet lytter til høringsuttalelsene som – i likhet med vårt forbunds uttalelse – ber om at man venter til evalueringen om forsøket, som startet i 2005, er klar. Denne evalueringsrapporten er varslet å være klar ved årsskiftet. Norges Kvinne- og familieforbund er glad for denne utsettelsen og ser med glede frem til evalueringsrapporten.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2011/hpv–test-i-sekundarscreening–avventer-.html?id=651033

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2011/06/30/tok-hensyn-til-hpv-innspil/index.xml