Helseminister Dagfinn Høybråten vil ha ned aborttallene og uønsket svangerskap blant unge voksne mellom 20-24 år. Det er denne gruppa som har høyest abortforekomst. Hele 21,6 millioner kroner er bevilget til forebygging av uønsket svangerskap.

Det har aldri tidligere vært bevilget så store summer over statsbudsjettet til å redusere aborttallene. Første gang det ble bevilget penger til formålet var i 1979.

Målrettet veiledning i bruk av prevensjonsmidler og veiledning i samliv er noen av strakstiltakene til statråden.

Tallene skal ned
-En ny handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort for 2004-2008 skal føre til at aborttallene går ned, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Gjennom handlingsplanen skal det fokuseres på målgrupper og tiltak som kan bidra til å nå målene om reduserte aborttall.

Nye generasjoner
-For hvert årskull er det nye generasjoner ungdom som skal ha informasjon og kunnskap om samliv, seksualitet og prevensjon, påpeker Høybråten. 

Hovedmålgruppene for handlingsplanen er ungdom og unge voksne, etniske minoritetsgrupper, grupper med spesielle behov og kvinner og par som vurderer abort.

Viktige utfordringer og tiltak i planperioden er ifølge Høybråten å styrke ungdommens kunnskap om samliv og seksualitet ved å videreutvikle blant annet undervisningsprogrammet ”Jeg har et valg”. Programmet er for bruk i ungdomsskolen og i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Høyest abortforekomst
Det er viktig for Helsedepartementet å få redusert aborttallene blant unge voksne i alderen 20 til 24 år. Det er denne gruppa som har høyest abortforekomst, skriver Helsedepartementet på sine nettsider.

Tilbud om prevensjonsveiledning, veiledning i samliv, seksualitet og prevensjonsveiledning for grupper med spesielle behov, vil føre aborttallene ned, mener Høybråten.

Bedre helsetjeneste
Den faglige kvaliteten på helsetjenestens skal også styrkes til gravide kvinner og par som vurderer svangerskapsavbrudd.

Forskning og statistikk om forebygging av uønsket svangerskap og abort skal ifølge statsråden bli gode styringsverktøy i arbeidet.

Kilde: Helsedepartementet