Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) etterlyser en metode til å hindre at barna våre får tilgang til uønskede Internett sider.
Flere familier og de fleste skoler har Internett tilgang, men det er ikke
mange som vet hvordan en hindrer at barna får tilgang på porno, nazipropaganda
eller andre uønskede Internett sider.

K&F ønsker at alle foreldre og skoler skal bli informert om hvor en lett kan finne hjelpemidler som kan hindre adgang til uønskede Internett sider. En kan legge informasjon om dette på en fast web-side, hvor en samtidig har mulighet til å laste ned den til en hver tid beste programvare.

Dette er en familienyttig tjeneste alle politiske partier burde kjempe for!
Internett leverandører bør også komme på banen med abonnement tilbud til familier og skoler hvor de ønskede filtrene automatisk er inkludert.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon 22 47 83 85 eller 67 51 75 96. Fungerende
1. nestleder Bjarnhild Hodneland treffes på telefon 55 18 64 93 og 2. fungerende
nestleder Bente Nygård treffes på telefon 63 99 75 06
.