Les nyhetene fra Studieforbundet Populus. Kom i gang, du får ny kunnskap, og studiearbeid gir også gode inntekter til laget!

 

Populus informerer – send gjerne meldingen videre i ditt nettverk!

*Ny folder om studiearbeid – 8 timer er nok!  Økte tilskudd: 8 timer gir kr. 920,-.

*Ny mal for studieplan finner du på www.populus.no

*Lokale utviklingsmidler – søknadsfrist 1. november, se www.populus.no, prosjektarbeid, lokalt utviklingsarbeid.

Har laget deres en ide om fornyelse av studievirksomheten lokalt eller om å styrke organisasjonsarbeidet? Kanskje Populusavdelingen i deres fylke planlegger et framstøt for å samarbeide med andre opplæringsaktører i regionen? Da kan det være en ide å sende en søknad om å få  midler til et lokal utviklingsprosjekt  gjennom Populus! />

Populus gir inntil kr. 20.000 i støtte til et lokalt utviklingsprosjekt.  Disse midlene går ikke til ordinær studievirksomhet />, men til tiltak som kan bidra til fornyelse og/> utvikling />av lokallag og fylkeslag  av medlemsorganisasjonene,  samt til regionavdelinger  av Populus.
 
*Læringsdagene – siste uka i oktober – mange arenaer for synliggjøring av
kurstilbud.