Hvis du melder deg inn nå er det halv pris på kontingenten.

Innmeldingsskjema finner du her:

https://www.kvinnerogfamilie.no/medlemskap/bli-medlem/