Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 22. – 24.10.2010 vedtok følgende resolusjon:

K&F protesterer mot NAVs bruk av 815-nummer på kundeservicetelefon.  Dette belaster innringer og ikke NAV (med 0,59 + mva for oppringing og 0,321 + mva pr. minutt). Ved oppringing kommer man til en telefonsvarer som gir opptil 1 minutt med informasjon (for eksempel om web-side), før telefonen ringer hos kundeservice.  />Der havner man vanligvis i kø./>

Brukerne av NAVs tjenester er ofte syke, arbeidsløse, pensjonister og sosialklienter, dvs mennesker som er i en livsfase/situasjon hvor deres fysiske, psykiske og økonomiske evner er redusert, og store telefonregninger for å få informasjon om egne rettigheter er en ekstra belastning.

Norges Kvinne- og familieforbund krever at NAV tilbyr grønt nummer (800-nummer).

 

Er sendt til:  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Administrasjonsdepartementet