Et viktig nettsted om verdens globale klimasamarbeid.
Her finner vi informasjon om klimautfordringene og veien fram mot FNs klimatoppmøte i København i 2009.