K&F reagerer på at ulikbehandling av skoleelever fortsetter. Her kan du lese vår pressemelding i forbindelse med statsbudsjettet for 2009:

Frukt og grønt i skolen er en
del av investering i bedre kosthold i befolkningen. Norges Kvinne- og
Familieforbund (K&F) er skuffet over at regjeringen i sitt statsbudsjett
for 2009 ikke tar høyde for at denne ordningen skal komme alle skolebarn til
gode.

I dag får alle skoler med
ungdomstrinn gratis frukt og grønt, men dette gjelder ikke skoler med kun barnetrinn.

K&F krever gratis frukt
og grønt til alle skolebarn