Spørsmål til helseministeren med flere, fra Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund.


FRISK LUFT

Fra før har vi strenge regler om transport av drektige dyr, men ingen om fødende kvinner, som ofte må reise langt og føder underveis.

Nå kommer det fra Mattilsynet at kuer har krav på minst 8 uker med mosjon og frisk luft hver sommer. Vi spør da:

Hva med mennesker som bor på institusjon? Disse har ikke dette tilbudet. Det er opp til personalet om de har tid til å følge dem ut. De fleste institusjonene er dårlig bemannet. Dette fører til at det nok blir få eller ingen turer ut i frisk luft for de eldre/syke som ikke kan gå ut alene.

Ut fra dette kan vi trekke at kuene er bedre ivaretatt enn eldre/syke mennesker som bor i institusjon og fødende kvinner.

Hva har Helsedepartementet og andre ansvarlige instanser tenkt å gjøre med det?

——————-
Denne resolusjonen fra Norges Kvinne- og familieforbunds landsstyre samlet i møte 14. og 15. august 2010, sto bl.a. i avisa Hadeland 14.9.2010.

/>/>/>