Norges Kvinne- og familieforbund krever RESPEKT FOR KVINNERS OG FAMILIERS FRIE VALG

I faser av livet ønsker mange familier at en forelder er hjemme- eller deltidsarbeidende med småbarn, ungdom eller andre omsorgsoppgaver. 

De som tar dette valget, er nok fullt klar over manglende pensjons- og ansiennitetsopptjening, og en periode med dårligere økonomi, men prioriterer andre verdier for en tid. 

  • Økonomi – begge foreldre har en felles forsørgelsesplikt enten med penger eller annet arbeid. 
  • Pensjon – pensjonspoeng kan og bør deles i slike perioder.

 Alle kan ikke, eller ønsker ikke, å følge den “allment vedtatte” rette linjen fra skole til jobb til pensjon uavhengig av andre forhold. Å drive “AS Familien”, stor eller liten, er også en viktig oppgave.

 Dette er et verdivalg: hva den enkelte og familien ønsker for sin familie, sine barn og seg selv.

 La oss respektere de som velger annerledes i en fase av livet!

Husk: “Det er omveiene og forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv” – Nils Kjær

—————————————-

Norges Kvinne- og familieforbund markerer 10. mars K&F-dagen, Nordens dag og fødselsdagen til  Marie Michelet, grunnlegger av både K&F  og Nordens kvinneforbund.