Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

FRIHET TIL Å VELGE

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker en videreføring og forbedring av kontantstøtten.

Hvorfor er det så vanskelig å se at de aller fleste foreldre er i stand til å ta kompetente valg for sine barn? Og hvorfor er det så viktig å presse alle inn i samme form?

For vårt forbund er ”frihet til å velge” et viktig slagord. Vi tror på det. Vi tror også at foreldre er bra og vi tror på barnehagene som viktige arenaer for lek og utvikling. Det ene trenger ikke å utelukke det andre.

Bruk ikke innvandrerkvinnenes situasjon som alibi for å fjerne kontantstøtten. Integreringsproblematikken må flyttes til arenaer der den hører hjemme. Sørg for at disse kvinnene får jobb og barnehageplass når de ønsker det!

Dessverre lever mange barn i familier der det forekommer omsorgssvikt. Styrk barnevernet på en måte som ivaretar og sikrer disse barnas velferd!

Full barnehagedekning over hele Norge er en forutsetning for at foreldre skal ha et reelt valg. Gi alle tilbud om barnehageplass, men legg samtidig forholdene til rette for de foreldrene som ønsker andre omsorgsformer for sine barn.

La barnehage som omsorgsform være et tilbud, ikke en tvang!

Vi ønsker frihet til å velge!