Jordmødrene i Telemark er bekymret over at det er for få jordmødre til å støtte gravide og nybakte mødre. K&F støtter dem!

Her er innslaget i ta.no.  Grete Nordbæk, fungerende forbundsleder, var intervjuet i denne sammenheng i Telemark nærTV, og ga støtte til Jordmorforeningen.  Denne delen av intervjuet finner du her, første innslag i programmet 3.6.