Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

 


FORSIKRING AV BARN OG UNGE MED VARIG FUNKSJONSNEDSETTELSE

Enkelte forsikringsselskaper praktiserer i dag en ordning som diskriminerer barn og unge med varig funksjonsnedsettelse.

Vi har forståelse for forsikringsbransjens behov for å reservere seg i forhold til spesifikk sykdom hos forsikringstaker.

Dette må imidlertid alltid vurderes individuelt. Det er derfor uakseptabelt å behandle barn og unge med varig funksjonsnedsettelse som en homogen gruppe uten krav på individuell vurdering og saksbehandling.