Tall fra dagligvarebransjen viser at bedre eksponering av økologiske produkter i butikkene økte salget med hele 125 prosent.

Salget har gått rett til vers. Det gjelder spesielt i Vestfold fylke. I dag starter en omfattende kampanje for økologisk landbruk i regi av Statens landbruksforvaltning (SLF).

Gjennom nett og TV skal vi få bedre kunnskap om
økologisk landbruk og Ø-merket til Debio. Med egne nettsider og informasjonsfilm, som
skal gå frem til 23. november på TV2, TV Norge og TV3, skal kunnskapen om
og interessen for økologiske produkter øke.

Økologisk landbruk er et nasjonalt satsingsområde, og det er en politisk
målsetning om at minst 10 prosent av det totale landbruksarealet skal dyrkes
økologisk innen 2010.

Informasjonskampanjer
Ved utgangen av 2002 var tallet 3,2
prosent. SLF er en viktig pådriver for å realisere 10 prosent-målet og forvalter
midler som fordeles blant økologiske produsenter, distributører og til
informasjonstiltak.

Tall fra daglivarebransjen i Vestfold viser at salg av økologiske produkter
har økt med hele 125 prosent. Bedre plassering av økologiske varer i butikkene,
økt kunnskap om økologisk produksjon blant butikkpersonalet og god merking, er
avgjørende for salg av økologisk mat. Det melder Fylkesmannen i Vestfold.

Det er fylkesmannen
som har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av fylkesvise handlingsplaner, koordinerer innsatsen
i fylket og fordeler penger til konkrete tiltak. Markedspotensialet for økologiske produkter
anslås til å være 20-25 prosent av den norske
forbrukermassen i dag.

Kilde: www.fylkesmannen.no/fmt_hoved.

Kilde: www.dep.no/ld/norsk/Ansvarsomraader/Okologisk-landbruk