ANSER IKKE STATSMINISTEREN FORELDRE SOM EN RESSURS I FORHOLDET TIL BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR?
Det er grunn til å stille spørsmål om statsministeren og hans regjering
regner foreldre som viktige aktører i forhold til barn og unges oppvekstvilkår.

I morgen skal statsministeren ha rådslagning på sitt kontor om den stigende voldsutviklingen og rasismen i samfunnet. Det er bra og på høy tid. Det er derimot direkte forkastelig at ingen representanter for foreldrene er invitert.

Ved arrogant å utelate grupperinger som representerer foreldrene, understreker statsministeren igjen at det, etter hans oppfatning kun er fagpersoner og det offentlige som duger i forhold til det å oppdra barna. En slik holdning kan ikke Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) lenger sitte stille og registrere. Nå er det nok!
Foreldrene er det viktigste i barns liv – det er foreldrene som skal ha ansvaret for oppdragelsen av egne barn. Da må også representanter for foreldrene få komme til ordet og si noe om hvordan de opplever sin situasjon.

K&F mottar stadig signaler fra foreldre som etterlyser mer tid sammen med barna. Foreldre ønsker også muligheten til å drøfte foreldrerollen med andre foreldre.
Foreldrene ønsker at familien skal ha mer tid sammen.

Dette kan ingen fagfolk organisere, her må politisk vilje og handlekraft til.
Vi forventer en snarlig invitasjon fra statsministeren til organisasjoner som representerer foreldrene og hvor tema vold og voldsutvikling sammen med foreldrerollen og barn og unges hverdag står på dagsordenen.

Norges Kvinne- og familieforbund avholder lørdag fagseminar med tema ”Mer omsorg – mindre vold” i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad. Seminarene er åpne for alle og til nå har snart 500 meldt seg på. Her vil bl.a. foreldrerollen være sentral.
K&F vil gjennom seminarene sette i gang debatten om foreldrerollen og nærmiljøets betydning.

K&F deler gjerne det som kommer frem under seminarene med regjeringens medlemmer, dersom det er ønskelig.

For ytterligere informasjon og kommentarer kan
forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf: 67 51 75 96, 1.nestleder
Bjarnhild Hodneland kontaktes på tlf: 55 18 64 93 og 2. nestleder Bente Nygård
kontaktes på tlf: 63 99 75 06.