Årets Folkeopplysningspris ble i går tildelt
generalsekretær Einfrid Halvorsen i Mental Helse. Hun fikk prisen for sitt opplysningsarbeide om psykisk helse.

Det er Voksenopplæringsforbundet som deler ut prisen. Halvorsen mottok utmerkelsen under konferansen “Læring og livskvalitet” i Oslo for ca. 100 deltakere fra norske voksenopplæringsmiljøer.

Det var generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Sturla Bjerkaker, som overrakte prisen for 2004 til generalsekretæren i foreningen Mental helse.

Einfrid Halvorsen har bygd opp organisasjonen Mental helse både sentralt og lokalt. Organisasjon er landets største innen psykisk helsevern.

Døgnåpen hjelpetelefon
Halvorsen tok også initiativet til en døgnåpen “Hjelpetelefon”. Over 40.000 mennesker benytter denne tjenesten årlig. “Hjelpetelefonen” drives i dag med offentlige midler og har 15 ansatte.

I juryens begrunnelse, heter det: Det å drive opplysningsarbeid om psykisk helse, har lenge vært og er fremdeles et hovedmål for prisvinneren og for organisasjonen hun er leder av. Opplysning gir kunnskap som igjen bygger ned fordommer og tabuer rundt det å være psykisk syk”!

Fortsatt vanskelig
– Det skal være like greit å fortelle at du har “en brukket sjel” som et brukket ben, sa Halvorsen i sin takketale. Hun mente det hadde skjedd mye innen psykisk helsevern.

– Ja, det har skjedd mye på dette området de siste årene. Likevel er det et stykke vei å gå. Det er fortsatt vanskelig å be om hjelp når du er psykisk syk, og fortelle på jobben at i dag er jeg hjemme på grunn av angst og depresesjon, sa Einfrid Halvorsen.

Det ble delt ut flere priser under konferansen “Læring og livskvalitet”. Baksho Sunder, ble utnevnt til “Årets læringshelt 2004, mens Vox-prisen for beste læringsfremmende bedrift, ble tildelt Jotun Fabrikker ved avdelingen Dekorativ.

Kilde: Voksenopplæringsforbundet