”Situasjonen for fødende kvinner har lenge vært et problem, ikke bare i Oslo, men landet rundt. Vi har derfor bedt om et møte med helseminister Tore Tønne for å forsøke å få til en løsning av uverdige forhold”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).
K&F rettet søkelyset på situasjonen for fødende kvinner i begynnelsen
av denne måneden og har nå fått bekreftet et møte med helseministeren 28. juni.
Tema for dette møtet er fødesituasjonen for kvinner i Oslo og resten av landet,
samt mammografitilbudet for kvinner.

”Vi er glade for at vi har fått til et slikt møte og håper statsråden til dette møtet har noen konkrete forslag til tiltak som kan løse den akutte situasjonen bl.a. for fødende Oslokvinner”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal

For ytterligere informasjon kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon privat: 67 51 75 96 eller kontor 22 47 83
85. Fungerende 1. nestleder Bjarnhild Hodneland treffes på telefon 55 18 64 93
og fungerende 2.nestleder Bente Nygård treffes på telefon: 63 99 75 06.