Mange kvinneorganisasjoner var misfornøyde med avviklingen av FNs kommisjon om status for kvinner, Beijing +15, som ble avholdt 1. – 12. mars 2010.

FN har nå etablert en ny likestillingsenhet, UN Women – et skritt videre!  Se pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet 8.7.2010