FNs klimapanel advarer om at klimaendringer og en varmere verden trolig vil bety flere og alvorligere flommer, rasulykker og tørkekatastrofer.

Verdens vanndag ble stiftet av FN i 1993. Dagen blir markert over hele verden for å sette fokus på viktige oppgaver knyttet til drikkevann. Årets tema er natur- og menneskeskapte ulykker og katastrofer.

Ifølge Folkehelseinstitutt (FHI) kan norges befolkning trygt drikke vann fra springen. Tilgang til nok vann har aldri vært noe problem i Norge. Sammenlignet med mange andre land er vi heldig stilt.

Beredskap
Men det er fortsatt oppgaver som står ugjort. For ytterligere å trygge vårt viktigste næringsmiddel, må arbeidet med internkontroll og beredskap intensiveres, skriver fhi.no.

2003 var det tredje varmeste i verden siden 1861, da meteorologiske målinger gjorde det mulig å beregne globale gjennomsnittsverdier.

Dette er bakgrunnen for seminaret Vann ulykker og katastrofer som ble arrangeret i dag i forbindelse med verdens vanndag i Gamle Logen.

Ekstreme vannmengder
Det er Norsk Vannforening, Teknas Bistandsforum og Norsk hydrologiråd som arrangerte seminaret sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Seminaret dekker både naturlige og menneskeskapte ulykker og katastrofer i forbindelse med vann. Slike ulykker skyldes både ekstreme vannmengder og dårlig vannkvalitet.

Globalt samarbeid
Seminaret knytter norske og globale forhold sammen med spørsmålet om hva Norge kan gjøre internasjonalt for å hindre eller lindre vannrelaterte ulykker og katastrofer.

Det var miljøvernminister Børge Brende som åpnet seminaret. Norge er rustet til å håndtere vannrelaterte ulykker, og hvordan vi kan hjelpe andre. 

Kilde: Norges Vassdrags- og energidirektorat 

Kilde: Folkehelseinstituttet