Kvinner innehar nå 34 prosent av statens 9.000 lederstillinger. Andelen kvinner i våre lederstillinger har på to år vokst med over seks prosentpoeng. Statsminister Kjell Magne Bondevik har på Kvinnedagen møte med regjeringspartienes kvinneorganisasjoner.

Bondevik presenterte ferske tall som viser at det er godt håp om at 1. juli 2006 er 40 prosent av lederne i staten kvinner.

-De tallene vi nå har, viser at utviklingen går i riktig retning og vi har ikke tenkt å miste fokus. Sommeren 2006 skal vi ha nådd 40-prosentsmålet, sier Bondevik.

Øker kvinneandelen
Staten har gjennom blant annet prosjektet ”Kvinner, kvalitet og kompetanse i staten”, arbeidet med å øke andelen kvinnelige ledere.

Samarbeidsregjeringen vedtok i 2002 at 40 prosent av statens lederstillinger innen 1. juli 2006 skulle besettes med kvinner.

Økt med seks prosent
Ansvaret for oppfølgingen ble delegert til det enkelte departement.

Andelen kvinnelige ledere i staten var i 2002 27,8 prosent. 1. januar 2004 var andelen kvinnelige ledere i staten økt med over seks prosentpoeng, til 33,9 prosent.

Kilde: Statsministerens kontor