(Nett Kvinner & framilie): Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker at flere eldre skal få vaksine mot influensa, og oppfordrer helsetjenesten i kommunene til å øke sine bestillinger av influensavaksine foran neste års influensasesong.

I Norge er det bare ca. en tredjedel i risikogruppen som får influensavaksine. Dette er langt dårligere enn de fleste andre land både i Norden og i resten av Europa, skriver fhi.no. 

Det er særlig helsegevinsten ved å få opp vaksinasjonsdekningen som gjør at Folkehelseinstituttet ønsker at flere eldre skal vaksineres mot influensa.

Lavere dødelighet
Undersøkelser viser at det er 50 prosent lavere dødelighet (av alle sykdommer) blant de som tar influensavaksine sammenlignet med de uvaksinerte.

Mange eldre opplever også varig svekket helse etter å ha vært igjennom en influensa. I tillegg er influensa en belastning for helsetjenesten. Influensavaksine til risikogruppene bestilles av helsetjenesten i kommunen hver vår.

Folkehelseinstituttet mener kommunene må bestille den mengden vaksine de mener det er behov for til kommende vinters influensasesong.

Øke bestillingen
Det er Folkehelseinstituttet som kjøper inn den bestilte mengden fra vaksineprodusentene til en fordelaktig pris, og formidler vaksinen videre til kommunene, som sørger for å vaksinere risikogruppene.

Vanligvis formidles omtrent 300 000 vaksinedoser til kommunene på denne måten. Folkehelseinstituttet ønsker at volumet skal økes, slik at en større andel av risikogruppene blir vaksinert.

Kommunene har frist til 19. mars med å sende inn årets bestilling. Oppfordringen de har fått fra Folkehelseinstituttet er å øke bestillingen, slik at flere av pasientene i risikogruppene blir vaksinert, skriver fhi.no.

Kilde: Folkehelseinstituttet