Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:
NORGE – ET AV VERDENS BESTE LAND Å BO I,
MEN IKKE FOR ALLE

Dessverre ser vi at fattigdom er et økende problem i samfunnet vårt.
60 000 barn i Norge lever under fattigdomsgrensen.

Dagens ordning med sosialstøtte er med på å gjøre mennesker til klienter, og oppleves av mange som nedverdigende.  Dette gjør terskelen for å søke hjelp høy.

Norges Kvinne og Familieforbund ønsker at det settes i gang arbeid med å sikre alle mennesker en garantert minsteinntekt.  Dette vil gi mindre behov for byråkrati enn dagens system, og vil frigjøre midler som kan brukes til formålet:

Å gi alle mennesker et verdig liv.

La Soria Moria bli mer enn et eventyr!