”Familien trenger tid sammen, også utenom de faste høytidene. Vi lever i en travel tid og trenger kanskje å minne hverandre på at det er viktig å sette av tid til å være sammen i familien”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.
I forbindelse med FNs internasjonale familiedag 15. mai oppfordrer vi alle
familier i Norge til å spise minst ett måltid sammen i løpet av denne dagen.

Bruk gjerne denne dagen til å huske på de i familien som er enslige og invitere disse med til måltidet. Alle er vi en del av en familie, enten det er voksne og barn, bare voksne, en tante, bestefar eller en nevø. La ingen bli glemt denne dagen.

15. mai 2000 markeres FNs internasjonale familiedag for syvende gang. Dagen ble proklamert av FNs generalforsamling i september 1993 i forbindelse med at 1994 var FNs internasjonale familieår. Dagen skal etter FN-resolusjonen benyttes til å synliggjøre viktigheten av at familien som samfunnets minste og grunnleggende enhet knyttes til det internasjonale samfunnets fellesansvar for familiens situasjon verden over.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) var initiativtaker til FNs internasjonale familieår i 1994. Via vår verdensorganisasjon ble saken løftet opp på FN-nivå. Forbundet mottok i forbindelse med FN-konferansen på Malta et diplom fra FN som en takk for sin innsats for å sette familien på den internasjonale dagsorden.

K&F arbeider fortsatt på internasjonalt nivå ut fra målsettingen om at familiens fremtid og velbefinnende er et globalt ansvar.

”Vi mener ikke at familiene skal stelle i stand en treretters middag. Vår hensikt er at den enkelte familie skal sette seg ned og spise litt sammen og prate med hverandre om ting som de er opptatte av. Ved å gjennomføre et slikt fellesmåltid gir vi rom for tid og samtale. La et fellesmåltid etter dette bli en naturlig del av familiens hverdag, en viktig vannpost i en ellers hektisk tid,” avslutter Elisabeth Rusdal forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere informasjon kan forbundsledelsen
kontaktes slik: Forbundsleder Elisabeth Rusdal tlf.: 22 47 83 85/ 67 51 75 96
eller mobil: 913 28 164 fungerende 1. nestleder Bjarnhild Hodneland tlf.: 55 18
64 93 fungerende 2. nestleder Bente Nygård tlf.: 63 99 75 06