Landsstyret i K&F vedtok følgende resolusjon i sitt møte 17.-18. mars:

Norges Kvinne- og familieforbund finner det svært urovekkende at barn helt ned i 10 års alder får kjøpt DVD-filmer med 18- og 20-års aldersgrense.

Den vold og råskap som ofte er å finne i disse filmene er på ingen måte egnet som underholdning .

Handelsnæringen må følge norsk lov og også være seg sitt ansvar bevisst.
Aldersgrensene skal overholdes!

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943
2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882