Elektriske apparater stjeler strøm for en milliard kroner i året. Dra ut stikk-kontaktene når du ikke bruker apparatene og spar 1150
kroner. Det viser en dansk undersøkelse, skriver nyhetsbyrået Newswire.

Den danske undersøkelsen viser at husstandene i gjennomsnitt har åtte elektriske apparater i hvilemodus. Variasjonene er store, og de mest innovative brukerne, som raskt tar nye apparater i bruk, kan ha mange flere apparater.

– Det er betenkelig mye, og til dels unødvendig, sier næringspolitisk talsmann Ole Haugen i Energibedriftenes landsforening (EBL) til Newswire.

Trekk ut kontaktene
EBL ønsker å rette søkelyset på mer bevisst bruk av energi i hjemmene. Landsforeningen påpeker at vi kan redusere strømutgiftene betraktelig, et eksempel er hvile-funksjonen på elektriske apparater.

Er man flink til å dra ut stikk-kontaktene før man forlater boligen, minsker ikke bare strømforbruket, men også brannfaren i hjemmene.

TV, radio, video og DVD
– Hvis danskene og våre vaner er omtrent like, innebærer det at rundt syv prosent av det totale strømforbruket i norske hjem, går med til stand by, sier seniorrådgiver Anne Guri Selnæs i det statlige enøkselskapet Enova.

Ifølge Selnæs kan vi spare drøyt 1150 kroner årlig etter dagens strømpris, eller en milliard kroner totalt. 60 prosent av hvilestrømmen går med til å holde TV, radio, video og DVD i stand by.

Paralbolanlegg på topp
20 prosent av forbruket tilskrives faks, modem og printer. Parabolanlegget er den enkeltgjenstand som trekker aller mest hvilestrøm, skriver nyhetsbyrået Newswire.

– I de mest innovative hjemmene kan strømforbruket til hvilemodus overstige 10 prosent. Da blir utgiftene store. Gamle elektriske apparater har gjerne dårligere hvile-modus-funksjoner, trekker med strøm, enn når produktene videreutvikles, sier Anne Guri Selnæs.

Kilde: Nyhetsbyrået Newswire