Den INTERNASJONALE kvinnedagen er ALLE kvinners dag! Den har ikke utspilt sin rolle før alle kvinner har erobret verdige liv!

  • Barnedødeligheten i verden har aldri vært så lav som nå.  Likevel dør fortsatt 26 000 barn under fem år hver eneste dag.  Halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara, og de dør fordi mødrene deres er fattige, syke, underernærte og underprioriterte. Hvis disse barna og mødrene deres hadde hatt tilgang til primære helsetjenester, kunne sannsynligvis mange av dem overlevd.
  • Hvert år flytter ca 180 millioner mennesker fra et land til et annet.  Mange av dem forlater fattige land for å jobbe i den rike delen av verden.  Stadig flere av disse migrantene er kvinner, og mange av dem etterlater seg barn som må tas vare på av andre mens mor er borte.  Det er ikke bare de fattige kvinnene som drar.  Mange av dem har lang utdannelse og slutter i jobber som bedriftsledere, som profesjonelt utdannet helsepersonell og som lærere fordi de ikke kan forsørge familiene godt nok gjennom den inntekten dette gir dem. Rapporter viser at barn av migranter har dårligere skoleresultater, de blir oftere rusmisbrukere, de har oftere en kriminell løpebane, og de er oftere utsatt for misbruk og menneskehandel.

Den INTERNASJONALE  kvinnedagen er alle kvinners dag!    
Den har ikke utspilt sin rolle før alle kvinner har erobret verdige liv!