Debio står for godkjenning av økologisk produksjon og for merkebruk og offentlige tilskudd. 20. mars er frist for nye søkere om inspeksjon og godkjenning i 2004, skriver Landbruksdepartementet.

Ø-merket betyr at varen du kjøper er produsert i henhold til regelverket for økologisk produksjon.

Godkjenning fra Debio ligger også til grunn for offentlig tilskudd til økologisk landbruksdrift.

Alle norske gårdsbruk og bedrifter som videreforedler varene blir kontrollert av Debio, gjennom minst en fysisk inspeksjon i året.

Godkjenningsinstans
Debio er kontroll- og godkjenningsinstans for økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge.

Begrepet “økologisk” er beskyttet, og varer kan bare omsettes som økologiske når produsenten har godkjenning fra Debio.

Delegert myndighet
Debio er blitt tildelt delegert myndighet av Mattilsynet for å utøve tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i Norge.

Tilsynet består av kontroll og godkjenning i forhold til det norske regelverket for økologisk produksjon som tilsvarer EUs regelverk. Landbruksdepartementet har ansvar for utvikling av landbruksregelverket.

Eget regelverk
Debio har egne privatrettslige regelverk for foredling, import og omsetning, økologisk akvakultur, tekstilproduksjon og driftsmidler.

Debio utfører årlige inspeksjoner hos alle som deltar i kontrollordningen, og som ønsker å bruke Ø-merket på sine varer. Godkjenning av importerte varer følger egne rutiner.

Debio er akkreditert av Norsk Akkreditering i henhold til krav i den europeiske normen EN-45011.

Trygg forbruker
Videre utfører Debio uanmeldte inspeksjoner. Firmaets solide kontrollrutiner gjør at du som forbruker kan være trygg på at varen virkelig er økologisk.

Ø-merket er garantien for økologisk produksjon og økologisk godkjenning hos Debio er i vekst.

10 prosent økologisk
Økologisk landbruk er et nasjonalt satsingsområde. Det er en politisk målsetning at minst 10 prosent av det totale landbruksarealet i landet skal dyrkes økologisk innen 2010, skriver Landbruksdepartementet på sine nettsider.

Kilde: Landbruksdepartementet

Kilde: Debio