Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

VÆR TRYGG FOR BARNET – BRUK EN REGISTRERT DAGMAMMA!

Norges Kvinne- og familieforbund vil oppfordre

  • alle foreldre til å bruke registrert dagmamma, og
  • alle dagmammaer til å registrere seg, både hos avd. for teknisk hygiene og hos skatteetaten.

Mor og far får trygghet for sine barn, og dagmamma får feriepenger, sykepenger
og pensjonspoeng.

Norges
Kvinne- og Familieforbund oppfordrer også offentlige etater om å
forenkle rutinene for registrering på alle plan. Ingen tjener på å bli
skremt bort av dagens skjemavelde!