Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) gratulerer bydelen Bergenshus i Bergen kommune med gårsdagens enstemmige vedtak om å gjeninnføre husmorvikarordningen, takket være SVs representant som fremmet saken.
Husmorvikartjenesten er i de aller fleste kommuner bygd ned eller gjort
usynlig ved at den er tatt inn i andre hjelpeordninger eller helt utelatt.
Nedbyggingen av tjenesten begrunnes med at gode permisjonsordninger for foreldre
og barnehagetilbud har eliminert behovet for den tidligere så etterspurte
tjenesten. Det kommunene ikke har sett, er at langt fra alle har krav på disse
permisjonene. En kommunal hjelpeordning strekker seg dessuten i regelen ikke
utover vanlig arbeidstid. Den hjelp noen kommuner tilbyr til familier i
vanskelige situasjoner, er hjemmehjelp på timebasis med arbeidsinstrukser som
ikke dekker barns omsorgsbehov.

Ved alvorlig sykdom mener K&F det er lite gunstig at barnefamilier tilbys fosterhjem i henhold til lov om barneverntjenester som eneste mulige tiltak til hjelp og pass av barn.

K&F vil at

  • kommunene må sørge for å ha en beredskap for familier i omsorgskrise.
  • barnefamilienes behov for hjelp ved fars eller mors sykdom må finnes blant
    kommunens hjemmebaserte tjenester.
  • prisen på tjenesten må være slik at småbarnfamilier har råd til å benytte
    den.

Vi håper at flere kommuner vil følge etter Bergenshus bydel i Bergen kommune.
Norges Kvinne- og familieforbund og våre medlemmer vil aktivt bidra i dette arbeidet.

For ytterligere kommentarer og informasjon kan
forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 22 47 83 80/ 67 51 75 96
eller mobiltlf.:913 28 164 eller fungerende 1. nestleder Bjarnhild Hodneland på
telefon: 55 18 64 93 eller fungerende 2. nestleder Bente Nygård kontaktes på
telefon: 63 99 75 06.