Norges Kvinne- og familieforbund med stor kampanje:
Hvilken dagligvarekjede er Norges mest pantevennlige? Det skal Norges
Kvinne- og Familieforbund finne ut. I september og oktober vil hundrevis av
familier granske nærbutikkene sine med miljø- og forbrukerlupe.

Norges Kvinne- og familieforbund har påtatt seg å inspisere dagligvarebutikker over hele landet. Forbundsleder Elisabeth Rusdal oppfordrer alle butikker til å gjøre en ekstra innsats for mottak av både flasker, drikkebokser og plastposer.

De fleste kjenner til at aluminiumsbokser og engangsflasker med pant gjenvinnes til nye bokser og flasker. Færre er klar over at plastposene vi bærer tomgodset i til butikken, er etterspurt vare ved norske gjenvinningsanlegg, som igjen leverer råstoff til posefabrikkene. Hvert år bruker vi 800 millioner plastposer i Norge. Det er en verdensrekord som gir oss et ekstra ansvar for å lage gode retur- og gjenvinningsordninger.

Opptatt av miljøvern

– Norges Kvinne- og familieforbund er opptatt av miljøvern og gjenvinning av naturressursene. Det er viktig at returordningene legges best mulig til rette for forbrukerne, derfor har vi engasjert oss i denne kampanjen, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal.

I september og oktober vil forbundets medlemmer over hele landet ha med seg sjekklister på handleturen. «Butikkdetektivene» skal vurdere om pantestedene er lett tilgjengelige og godt merket, har egen sekk for plastposer og egen sekk for annet avfall, og om det er mulig å tørke eller vaske hendene etter endt pantedåd.

Kan melde seg på selv
Dagligvarekjedene sender i disse dager ut informasjon om kampanjen, slik at butikkene kan forberede seg på inspektørenes innrykk. Ettersom Kvinne- og Familieforbundets medlemmer vanskelig kan rekke over alle landets pantesteder, inviteres butikkene selv til å melde seg på dersom de mener å ha en returløsning som er både kunde- og miljøvennlig.

Alle forbundets 23 kretser er med i den landsomfattende kampanjen, som starter nå i september og avsluttes med kåring av landets og fylkenes beste pantekjede på Kvinne- og Familieforbundets landsmøte i Kristiansand 27. oktober. Butikken som kåres til Norges beste pantested vinner en gavesjekk på 25.000 kroner.

Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Kvinne- og familieforbund, Norsk Resirk, Plastretur og Tomra.

For mer informasjon kan følgende kontaktes:
Forbundsleder Elisabeth Rusdal, jobb 22 47 83 80, privat 67 51 75 96, mobil 913
28 164, 1. nestleder Bjarnhild Hodneland, jobb 55 53 30 30, privat 55 18 64 93,
mobil 928 93 155, 2. nestleder Bente Nygård, telefon 63 99 75 06, mobil 976 37
506