Barne- og familieminister Laila Dåvøy kåret i dag Bjugn kommune til Årets barne- og ungdomskommune. Kommunen fikk utmerkelsen for sin helhetlige innsats over og ungdom og ungdomsrådets muligheter til å påvirke, skriver departementet på sine nettsider.

Ifølge Barne-og familiedepartementet er dette en ny pris som deles ut for andre gang i år. 27 kommuner fra hele landet søkte om å få utmerkelsen.

En egen jury nedsatt av departementet har stått for utvelgelse av kommune. Juryens begrunnelse for valget av Bjugn er at kommunen alltid har vært i forkant med etablering av tilbud til barn og ungdom.

Full barnehagedekning
Det er spesielt kulturtilbud kommunen har satset på. Aktivitetsnivået blant barn og ungdom i kommunen er svært høyt.

Kommunen kan skryte av å ha full barnehagedekning og jobber aktivt og systematisk med kvalitetsutvikling i barnehagesektoren.

Skolenes ledelse og lærere har arbeidet målbevisst med å utvikle en elevaktiv skole. En positiv holdning til deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom gjennomsyrer kommunens arbeid.

Antimobbekurs
Allerede i 1996 ble ungdomsrådet opprettet. Ungdomsrådet har møterett og talerett i kommunestyret. Juryen vil spesielt framheve at:

I 2004 arrangerte ungdomsrådet antimobbekurs med fokus på lærere som mobber eller blir mobbet, og bruk av humor i skolehverdagen.

Juryen har lagt stor vekt på den rollen ungdomsrådet har fått i kommunen. Rådet har innstillingsrett i alle politiske saker og deres forslag har så godt som alltid blitt vedtatt, skriver Odin.no. 

Kåringen av Årets barne- og ungdomskommune er et ledd i oppfølging av Stortingsmelding nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår og ungdom i Norge.

Kilde: Barne- og familiedepartementet