”Situasjonen for fødende kvinner i bl.a. Oslo og Sør-Trøndelag er kritisk. Likevel synes det ikke som ansvarlige politikere reagerer. Vi krever handling straks,” sier Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har i helgen blitt kontaktet av
kvinner i Oslo som er svært bekymret for situasjonen. K&F er kjent med at
fødende kvinner denne helgen i Oslo har vært avvist ved Ullevål sykehus og
henvist til sykehus i andre fylker. Denne ekstra belastningen kan ikke
høygravide kvinner utsettes for.

Vi forventer at ansvarlige politikere straks griper inn. Noe må gjøres for å sikre økt bemanning av jordmødre og sikre at barselhotellet som åpner tirsdag 2. mai får en bemanning slik at alle hotellets 40 senger kan tas i bruk. Det er dårlig økonomisk planlegging dersom bare halvparten blir benyttet. Med et snitt på 100 fødsler i uken vil behovet være tilstede for alle de 40 sengene og vel så det. Barselkvinnene og deres nyfødte trenger tid og omsorg den første tiden etter fødselen. Barn er fremtiden og vel verd en investering.

Situasjonen ved Ullevål sykehus settes i et underlig lys med tanke på at Oslo kommunes politikere overførte 2000 fødsler i året fra Aker sykehus til Ullevål da de mente Ullevål sykehus hadde ledig kapasitet.

I Sør-Trøndelag må ofte kvinner ta inn på hotell noen dager i uken i tilfelle fødsel fordi fødestuen er stengt enkelte dager av økonomiske grunner. Andre steder må kvinnene fraktes lange veier fordi fødeavdelingene der de bor er lagt ned. I enkelte tilfeller reiser ambulanse ut for å hente jordmor i en annen kommune før den henter den fødende og så setter kursen mot Trondheim.

”Det er vel å bra med sentralisering i enkelte tilfeller, men fødende kvinner har krav på verdige forhold. Vi har regler her i landet som sier at en ikke har lov til å frakte fødende husdyr og det er flott. Vi trenger tydeligvis også regler som sikrer gravide kvinner. Vi vil be helseministeren om et snarlig møte for og be om at han nå griper inn. Høygravide kvinner har krav på trygghet i sin situasjon og for å oppnå det må det handles raskt. Vi har ingen tid å miste,” avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltlf.: 913 28 164
.