Vi må tenke nytt og kanskje innse at noen tanker ikke fungerer – gi foreldrene tilbake troen på at de duger!

“For oss i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er det ikke noe nytt at små barn kan bli både slitne og stresset av lange dager i barnehagen. Dette har vi erfart både som foreldre, men også som barnehage-eiere. Vi deler syn om at det er behov for å tenke nytt. Men da må vi kunne tenke nytt innenfor hele feltet når det gjelder små barns hverdag, og ikke bare ta utgangspunkt i at det er én modell som er veien til å lykkes. Vi må gi foreldre valgfrihet og mulighet til ulike valg for sine små barn. Vi må uttrykke tro på at foreldre er bra for barn og duger som oppdragere. Det har vi de siste årene sett og hørt alt for lite til. Det er mulig funnene i dagens publiserte undersøkelse var overraskende for regjeringen og en del politikere. For oss var det derimot en stadfestelse av noe vi har hevdet lenge”, sier Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund./>

Dersom foreldre skal kunne ha mulighet til å velge kortere tid for sine små barn i barnehagen, trengs det nye tanker inn i familiepolitikken. Småbarnsfamilienes hverdag og økonomiske situasjon er lagt før barnet kommer. Ikke alle har økonomisk mulighet til å velge annet enn at begge foreldre er i full jobb. Da blir full tid i barnehage for små barn hverdagen. Mange fikser dette greit og der er nok ikke problemet størst. De som gjerne skulle ha vært noe mer hjemme med eget barn – enten det er far eller mor – kan slite mer. Det å føle at man går på akkord med det som kunne være det optimale i barns hverdag og oppvekst. Slike forhold kan skape stress og en tyngre hverdag. For disse kan blant annet kontantstøtte være noe. Men slik dagens politiske holdning er – vil stadig flere politikere ta fra småbarnsforeldre kontantstøtte. />

I tillegg har tilskuddsordninger for barnehagedrift medført de siste årene at korttids- og halvdagsbarnehager nesten ikke finnes lenger. Denne barnehagetypen kunne dekket noe av behovet. Men reduserte tilskudd samt begrenset etterspørsel medførte at mange av disse ble lagt ned. Kanskje kan dette igjen bli noe man kan gjenopprette./>

”Skal små barns hverdag bedres – da trenger vi en åpen og god debatt om ulike løsninger. Vi trenger ulike tilbud slik at foreldre får en valgfrihet. Og sist men ikke minst – vi trenger tilbud som har barnets beste som hovedfokus og ikke samfunnets behov for økt yrkesdeltagelse”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Her er saken/>

P4 tok opp saken i ettermiddagsnytt.  Forbundsleder har også vært intervjuet i Radio Norge.
Vårt land har laget en artikkel på saken, der også K&Fs pressemelding ble referert.

—————————————————–

Forbundet har i over 90 år hatt barns hverdag og familiepolitikk som viktige arbeidsområder. Organisasjonen har rundt 4.500 medlemmer fordelt på over 200 lokallag. I organisasjonens regi drives det også en rekke barnehager. Forbundet var en viktig aktør før gjeninnføringen av statsstøtte til barnehagedrift i 70-årene./>

For ytterligere informasjon kan forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164/>