Det nye barneombudet Reidar Hjermann har mange visjoner for Norges barn og unge. Han synes god kommunikasjon mellom voksne og barn er viktig.

I dag mottok han nøklene til Barneombudets kontor fra avtroppende ombud Trond Waage. I likhet med Waage mener Hjermann at barn trenger voksne forbilder og ikke minst voksenkontakt.

Det påtroppende ombudet etterlyser også mer barnefaglig informasjon til de grupper i samfunnet som har mest kontakt med barn, skriver Barneombudet på sine nettsider.

Psykolog
Reidar Hjermann har embetsstudiet i psykologi og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Han har siden 1998 vært privatpraktiserende psykolog.

Han arbeider i tillegg som psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Psykiatrien i Vestfold. Han har også vært tilknyttet Fossnes og Tanum flyktningemottak og var tidligere ansatt i fylkesbarnevernet i Vestfold.

Befalsskoleutdannet
Hjermann har flere tillitsverv, blant annet i menneskerettighetsutvalget til Norsk Psykologforening og i Redd Barnas referansegruppe. Han har vært befal i u-båttjenesten og har befalsskolen for marinen.

Avtroppende barneombud Trond Waage uttaler at han har hatt den store glede, utfordring og frustrasjon å være barneombud i åtte år.

Barns rettigheter
– Barneombudet har i lov fra Stortinget fått et mandat til å overvåke den norske barndommen 360 grader ved å arbeide s behov, interesser og rettigheter på alle samfunnsområder, innen offentlig og privat sektor, sier Waage

Waage hevder det er et enormt mandat og at det lett kan føre til at utøvende praksis for et beskjedent barneombudskontor, kan sprike i alle retninger.

-Store forventninger
– Forventningene til barneombudet er store fra barn, foreldre, politikere og medier. Men som barneombud har jeg og mitt kontor arbeidet for å finne et bunnplanke.

Finne en faglig plattform som skulle være retningsgivende for vårt arbeid og som alle henvendelser speiles mot, forteller avtroppende barneombud Trond Waage. 

Kilde: Barneombudet