Barnehagesatsene i private barnehager forsetter å stupe. Foreldrebetalingen sank med 10, 3 prosent fra august i fjor og til januar i år. Nedgangen er stor sammenlignet med takstreduksjonen i kommunale barnehager som var på 1,2 prosent i samme periode, skriver Statistisk sentralbyrå.

Totalt sett, fra januar i fjor til januar i år, har betalingssatsene i private og kommunale barnehager blitt redusert med henholdsvis 14,4 og 7,1 prosent.

Betalingssatsene i private barnehager gikk ned i omtrent samtlige regioner, og reduksjonene var større enn i kommunale barnehager for alle regionene.

Oppgang på Vestlandet
Vestlandet var den eneste regionen med en oppgang i foreldrebetalingen fra januar i fjor til januar i år.

Årsaken til nedgangen i barnehagesatsene det siste året er vedtaket i Stortinget om økt driftstilskudd fra 1. august 2003.

En større økning i driftstilskuddet til private barnehager enn til kommunale, på henholdsvis i overkant av 33 prosent og om lag 19 prosent, er med på å forklare en kraftigere reduksjon i private barnehagesatser enn i kommunale.

Kommuner varsler endringer
Ytterligere noen kommuner har varslet endringer i foreldrebetalingen i forbindelse med innføringen av maksimalsatser fra 1. mai 2004; trinn 1 i barnehageforliket.

Foreldrebetalingen i kommunale barnehager gikk ned med 1,2 prosent på landsbasis fra august 2003 til januar 2004.

Fra januar 2003 til januar 2004 har foreldrebetalingen i kommunale barnehager gått ned med 7,1 prosent.

Store regionale forskjeller
Sørøstlandet og Hedmark og Oppland hadde størst nedgang i foreldrebetalingen i kommunale barnehager.

Nedgangen var på henholdsvis 5,1 og 5,0 prosent. Oslo og Akershus og Vestlandet derimot, viste en oppgang i perioden.

Til tross for en oppgang i betalingssatsene i Oslo og Akershus det siste halve året, falt satsene med hele 13,7 prosent fra januar 2003 til januar 2004.

Kilde: Statistisk sentralbyrå