I morgen eller fredag offentliggjør Barne- og familiedepartementet hvor mye penger kommunene får fra staten til å senke foreldrebetalingen i de private barnehagene, skriver departementet.

Statsråd Laila Dåvøy sendte rett før påske brev til alle landets kommuner og bydeler om innføring av maksimalpris i barnehagene og økonomisk likeverdig behandling.

1. mai i år trer forskriften om foreldrebetaling i barnehagene i kraft. Denne pålegger godkjente barnehager å innføre maksimalpris på foreldrebetalingen.

Samtidig trer barnehageloven § 7b og forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd i kraft.

Finansieringsplikt
Ifølge Barne- og familiedepartementet gir dette kommunene en finansieringsplikt overfor de ikke-kommunale barnehagene.

Forskriften om likeverdig behandling ble vedtatt 19. mars.  Den pålegger kommunene å dekke kostnader i ikke-kommunale barnehager som ikke allerede dekkes av andre offentlige tilskudd og av foreldrebetalingen.

Denne finansieringsplikten er en forutsetning for at barnehagene kan innføre maksimalpris fra 1. mai. Midlene vil være utbetalt til den enkelte kommune før denne datoen, skriver departementet på sine nettsider.

Søskenmoderasjon
Tildeling av statlige skjønnsmidler til kommunene skal bidra til å kompensere for merutgiftene når foreldrebetalingen senkes til maksimalt 2.750 kroner fra 1. mai i år.

I tillegg er kommunnene pålagt å gi offentlige og private barnehager en økonomisk likverdig behandling. En del midlene skal også gå til drift av nye barnehageplasser.

2. april i år fattet Stortinget vedtak om at det skal innføres nasjonale satser for søskenmoderasjon på henholdsvis 30 prosent for søsken nr. 2 og 50 prosent fra og med søsken nr. 3.

Kamp mot kommunen
Ifølge Kommunal Rapport er det flere steder i landet sterk uro blant private barnehageeiere. I Stavanger maner de til kamp mot kommunen, fordi de private mener de fortsatt vil få mindre tilskudd enn de kommunale barnehagene.

Flertallet av byens 47 private barnehager kan bli nødt til å skru opp prisene til over makspris, og flere kan gå konkurs. Det hevder talskvinne for de private barnehagene, Else-Marie Sandvoll, overfor Stavanger Aftenblad, skriver Kommunal Rapport. 

Kilde: Barne- og familiedepartementet

Kilde: Kommunal Rapport