Når Regjeringen velger å kutte i både barnetrygd og kontantstøtte, har man også valgt å skape usikkerhet rundt en økonomisk valgfrihet som barnefamiliene nettopp har fått, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).
Det vil medføre at familier med små barn ikke våger å velge mer tid sammen
med barna av økonomiske grunner. Dette er svært uheldig.

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett er et signal om en fremtid og et samfunn ingen av oss er tjent med. K&F opplever at barnefamilienes økonomiske situasjon rammes bit for bit. Skal overføringene til barnefamiliene også i fremtiden være regjeringen Stoltenberg salderingspost? avslutter Elisabeth Rusdal, Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon:22 47 83 85 eller 67 51 75 96. Fungerende
1. nestleder Bjarnhild Hodneland treffes på telefon: 55 18 64 93 og fungerende
2. nestleder Bente Nygård treffes på telefon: 63 99 75 06