(Kvinner & familie): Barnhagebarn skal lære brannvern. Eldar & Vanja heter hovedpersonene i det nye undervisningsopplegget som er utviklet av Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med forsikringsselskapet Gjensidige NOR og Norsk Brannvernforening som tilbyr undervisningopplegget i brannvern ehager.

I tillegg har Samarbeidsgruppen utarbeidet et eget opplegg for elever på småskoletrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet og den videregående skolen. Opplegget er gratis.

3000 pakker
I mars i år sende direktoratet brev til alle kommunale og private barnehager i landet med informasjon om undervisningsopplagget. 3000 pakker er allerede sendt ut.

Barnehagebarn får tildelt en perm med illustrerte plansjer i tillegg til hånddukkene Eldar & Vanja. Dukkene er hovedpersonene i brannvernundervisningen.

Ungene skal delta i rollespill, være med i samtalegrupper, historiefortellinger og utføre fargeleggingsoppgaver. Det er også utarbeidet informasjonsbrosjyrer til hjemmet.

Trygge skoler
Ifølge DSB er det viktig at alle elever, lærere og ansatte skal kunne føle seg trygge på skolen. Myndighetene har utarbeidet et strengt regelverk for brannsikkerhet.

Dette regelverket gjelder spesielt for skoler, sykehus, aldershjem kjøpesentre og hoteller. Brannvesenet skal jevnlig utføre kontroller på skolen for å passe på at regelverket følges opp, skriver DSB.no.

Brannsjefen kan gi mulkt eller stenge skolen dersom brannsikkerheten er for dårlig. Skolen skal gjennomføre brannøvelser hvert år, ha egen brannvernleder, godkjent slokkeutstyr, gode rømningsveier og brannteknisk dokumentasjon med bygningstegninger og branninstrukser.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap