100 år for kvinnen og familien! K&F gratulerer!

Ås Kvinne- og Familielag feiret sin 100-årsdag 25.3.09 med stor fest.

Laget har laget en flott jubileumspresentasjon.  Kvinne-familie.Ås

Vi henter litt: Tidene har skiftet og navneskifte gir også bilder av det. Laget ble startet som Aas Kvindesagsforening i 1909 speiler kvinnenes kamp for å få alminnelig stemmerett som vi fikk i 1913. Men lokalsamfunnet i Aas trengte enda tid for å akseptere at kvinnene skulle være med på lik linje med mennene.  Da ble det Aas Husmorforening i 1922 – “og medlemmene strømmet til”, som det står i protokollen fra den tiden…….