ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE 116111

I juni -09 ble Alarmtelefonen og unge åpnet. Tlf. 116 111.  Det er en gratis nødtelefon og unge, og voksne som er bekymret for –  eller har mistanke om at barn og unge lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.  men er også åpen for voksne som er bekymret for – eller har mistanke om at barn og unge lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.

Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 1500 til 0800. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.

Telefonen driftes av barnevernvakta i Kristiansand i samarbeid med de 15 største barnevernvaktene i Norge.  Hver av disse barnevernvaktene besvarer Alarmtelefoner fra sitt dekningsområde i sin åpningstid. Utover det besvarer sentralen i Kristiansand alle henvendelser.

Alarmtelefonen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011 ”Vendepunkt” og finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet. Prosjektet er et isamarbeid med Justis- og politidepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Alarmtelefonen er i disse dager i gang med en større markedsføringsoffensiv. I den forbindelse henvender vi oss til aktuelle samarbeidspartnere og viktige aktører som er i kontakt med barn, unge og voksne som er i Alarmtelefonens målgruppe. 

Henvendelser til oss kan gjøres på tlf til Barnevernvakta i Kristiansand 38075400 eller på mail post@116111.no , dersom dere ønsker ytterligere informasjon eller hvis det er noe annet dere lurer på .

På forhånd takk og med ønske om et godt fremtidig samarbeid til barn og unges beste.  

Mvh

Jostein Meinich Nesse

Alarmtelefonen og unge