– Fra årsskiftet blir behandlingen av søknader om adopsjon desentralisert til regionene i det nye Statens barnevern og familievern (SBF). Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) blir klageinstans for vedtak i regionene, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Kommunene skal fortsatt utrede søkerne og gi innstilling om adopsjonssøknadene. Søknader som er kommet inn før årsskiftet skal ferdigbehandles av BUFA etter nåværende ordning, med BFD som klageinstans.

Søknader som kommer inn etter årsskiftet skal behandles av regionene etter den nye organiseringen. Når barnevernet og familievernet nå blir samordnet i SBF, kan adopsjonssøknader behandles i et fagmiljø med ansvar for nærliggende områder.

Større nærhet
Fellesnevneren er barnets beste. Det vil gi større nærhet mellom søkere, kommunen og regionen enn det som er mulig ved sentral behandling av søknadene, og effektivisere saksbehandlingen. Samtidig vil BUFA som klageinstans sikre en enhetlig praksis, sier Laila Dåvøy.

-Den nye organiseringen for behandling av adopsjonssøknader er helt i tråd med en utvikling der stadig flere enkeltsaker legges ut av departementene til ytre etater. Det er også i tråd med signaler i Stortinget, påpeker barne- og familieministeren.

Departementet vil ikke gå inn i enkeltsaker, men styre adopsjonsområdet gjennom lover og forskrifter, retningslinjer og rundskriv, og i samsvar med tidligere praksis.

Kilde: Barne- og familiedepartementet