– offisiell flaggdag, men hvorfor flagges det?

Noen husker kanskje tilbake til maidagene i 1945 og til frihetsdagen 8. mai. Men hvordan står det til med kunnskapen om 8. mai hos den yngre generasjonen hos den norske befolkning?

Mange steder rundt i landet har FN- veteranene og andre bekransning av monumenter over falne fra krigens dager på denne dagen, og de setter pris på om folk møter opp og er med på seremoniene.

K&F vil gjerne bidra med litt kunnskap om både 9. april og 8.mai. Hvorfor ikke starte en studiering om emnet, og da gjerne starte høstens studieplanlegging med studieringen

” Fra 9. april til 8. mai” -fokus på lokalhistorie knyttet til 2. verdenskrig.

I 2010 er det 70 år siden 9.april 1940 og 65 år siden 8. mai 1940

Vi har fått laget en studieplan i samarbeid med Populus – studieforbundet folkeopplysning .  Denne vil du finne her i  midten av mai.

Bjarnhild Hodneland