Httil i år er 56 personer omkommet i vegtrafikken. I samme perioden 2003 ble det drept 49 personer i vegtrafikken. Det foreløpige tallet for trafikkdrepte i mars i år er 18, melder Trygg Trafikk.

I gjennomsnitt de foregående 5 år er det drept 17 mennesker i vegtrafikkulykker i mars måned. I 2004 er det drept 56 personer i vegtrafikken. I samme perioden 2003 ble det drept 49 personer i vegtrafikken.

Tallene i mars fordeler seg med

 • 12 bilførere,
 • 3 bilpassasjerer 
 • 1 motorsyklist
 • 2 fotgjengere.

Av de til sammen 15 drepte bilførere/-passasjerer ble 13 drept i kollisjon med annet motorkjøretøy og 2 drept i utforkjøring.

Av de 15 drepte var 7 menn, 9 kvinner og 2 barn.

FORDELING PÅ TRAFIKANTGRUPPER
Fordelingen ser slik ut, med tallene for 2003 i parentes:

 • Bilførere 12 (10),
 • bilpassasjerer 3 (5),
 • motorsyklister 1 (0),
 • mopedister 0 (1), syklister 0 (1),
 • fotgjengere 2 (1),
 • akende 0 (0) og andre 0 (0).

FYLKESVIS FORDELING
Den fylkesvise fordelingen ser slik ut med tallene for 2003 i parentes:

 • Østfold 0 (0),
 • Akershus 3 (3),
 • Oslo 0 (0),
 • Hedmark 0 (0),
 • Oppland 0 (1),
 • Buskerud 1 (1),
 • Vestfold 1 (2),
 • Telemark 0 (0),
 • Aust-Agder 0 (1),
 • Vest- Agder 0 (0),
 • Rogaland 2 (2),
 • Hordaland 4 (1),
 • Sogn og Fjordane 0 (0),
 • Møre og Romsdal 0 (2),
 • Sør-Trøndelag 0 (0),
 • Nord-Trøndelag 3 (0),
 • Nordland 3 (1),
 • Troms 1 (4),
 • Finnmark 0 (0).

TALLENE ER FORELØPIGE Trygg Trafikks oversikter bygger på meldinger i dagspressen samt rapportering fra fylkes- og distriktssekretærene. ‘

I løpet av måneden vil Statistisk sentralbyrå sende ut de foreløpige tall for skadde og drepte. Disse tall bygger på politiets rapporteringer.

Tallene er foreløpige og ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en ulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på denne statistikk.

Ytterligere opplysninger ligger på Trygg Trafikk.no