Bare halvparten av oss klarer å fylle ut skademeldingene ved biluhell korrekt. Ekspertene advarer mot slurvete utfylling og avtaler om å gjøre opp privat, skriver nyhetsbyrået Newswire.

–Omtrent halvparten av de meldingene vi mottar er mangelfullt utfylt, sier fagsjef Kurt Undereidet i If Skadeforsikring til nyhetsbyrået Newswire.

If mottar rundt 50 000 skademeldinger etter kollisjoner hvert år. Seks av ti uhell er knyttet til rygging, påkjørsel bakfra, skade på parkert kjøretøy eller uhell der det ikke er involvert andre motorvogner.

–Svært mange av meldingene mangler viktige opplysninger om forholdene rundt uhellet. Særlig beskrivelser av forhold på stedet som sikt og veibredde er ofte dårlige, sier Undereidet.

Vanskelig skylddeling
–Når veien er for smal, eller ved filskifte og rundkjøringsuhell, er det ofte vanskelig å bli enige om hvem som har skylden. En korrekt skademelding undertegnet av begge parter sikrer bevis, og er den beste garantien for et raskt og riktig oppgjør, sier Undereidet.

Han avviser myten om at forsikringsselskapene deler skylden når det ikke er klart hvem av de involverte som har ansvaret.

–Under tre prosent av alle innrapporterte skader ender med skyldfordeling, sier fagsjefen. Undereidet fraråder på det sterkeste at partene avtaler å møtes senere for å skrive skademeldingen.

Bruk skjemaet
–Noen utnytter faktisk en slik anledning til å stikke av og aldri komme tilbake. I tillegg er det viktig å få skrevet ned eller tegnet alle detaljene rundt stedet der ulykken skjedde, sier han.

Undereidet oppfordrer alle bilister til å ha skjemaet liggende i bilen til enhver tid. – Bruk skjemaet selv ved små ubetydelige skader.

Få med vitner
Det blir nesten alltid krøll når folk skal gjøre opp seg imellom ved småskader. Og husk og få navn på eventuelle vitner, understreker han.

Dersom partene er uenige om hendelsesforløpet slik at det ikke er mulig å skrive en felles melding, må de fylle ut hver sin melding og sende denne til sine respektive selskaper, skriver nyhetsbyrået Newswire. 

Kilde: Newswire