Vi skal skape framtiden!
Norges Kvinne- og familieforbund har 22.-24. oktober avholdt sitt landsmøte i Molde. 200 deltakere bidro til et engasjert møte som fattet viktige beslutninger.

myphoto.jpeg”Besluttende organer skal merke at vi finnes og at vi har 95 års erfaring i utviklingen av nærmiljø og velferdssamfunn,” sier Elisabeth Rusdal, nyvalgt forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

Den nye forbundslederen, Elisabeth Rusdal, er ikke et ukjent navn i forbundet, hun var forbundsleder i perioden 1997-2001, og nå går hun inn i en ny periode. Mange ble kjent med henne som en fast gjest i friske samfunnsdebatter på NRK, TV2 og P4.

Sammen med den nye nestlederen, Sonja Kjørlaug, vil de med sin nærhet til grasrota og tette samarbeid, arbeide for et forbund i vekst. Sammen er disse et sterkt lederteam som vil takle de utfordringer forbundet står overfor.

”Vi må, og skal, bidra til å komme med løsninger med tanke på ernærningsspørsmål i hjem og skole, kvinners helse og bekjempelse av vold i nære relasjoner. I dette arbeidet er det godt å vite  at vi har mer enn 5000 medlemmer og nesten 300 lokallag som dyktige medarbeidere,” sier de to i kor.