Fylkesmennene i Nord-og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal vil lage et felles kart over gårdsbutikker og serveringsbedrifter som tilbyr norsk matkultur og matopplevelser.

Fylkesmennene ønsker å invitere bedrifter med tradisjonsmat og produsenter av småskala til å presentere seg på kartet.

I Midt-Norge er det i dag nærmare 100 bedrifter som tilbyr matopplevelser for lokalbefolkning og langveisfarende, skriver Fylkesmannen i Møre og Romsdal på sine nettsider. 

Lokalprodusert mat
Vanlige spørsmål fra forbrukerne er: ”Hvor kan vi få kjøpt disse spesielle produktene, og hvor kan vi spise dette spesielle måltidet?”

Kundene skal nå få svar, lover Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Lettere tilgjengelig
Fylkesmennene vil lage et forbrukerkart som gjør matkulturbedriftene lettere tilgjengelig for potensielle kunder.

De vil også presentere sine regioner som et spennande matområde. Dessuten ønsker de også å medverke til å øke interessen for matspesialiteter og norsk tradisjonsmat.