Tre og skogkunnskap er tema for kampanjen “Gjør et spikk!” 1000 lærere og 100.000 elever vil bli kjent med skogen og treet på en ny og kreativ måte. Med spikkekniven som verktøy og rått trevirke som materiale skal lærere og elever få et positivt forhold til trebearbeiding.

Trekunnskap og skaperglede står sentralt i “Gjør et spikk!” Med spikkekniven som verktøy og rått trevirke som materiale er målet at flere tusen lærere og elever i hele landet skal få et nytt og mer positivt forhold til trebearbeiding.

Kampanjen er et samarbeid mellom Skogselskapet og Norges Husflidslag – der Skogselskapet skal sørge for kunnskap om skogen, skogbruket og trematerialene, mens Norges Husflidslag bidrar med kompetanse om verktøy, håndverksteknikker og formspråk.

Treprogrammet i Innovasjon Norge støtter kampanjen økonomisk, fordi de mener det er viktig at barn og unge blir kjent med trevirkets positive egenskaper – ikke minst de miljømessige fordelene.

Kniv og bryne i skolen
I de senere årene har sløydfaget fått stadig mindre plass i skolen, blant annet fordi det oppleves som kostbart å vedlikeholde verktøy og kjøpe trematerialer.

Nå henvender Gjør et spikk! seg til skolene med et rimelig alternativ: Ved hjelp av kniv og bryne og en avtale med nærmeste skogeier om uttak av ferskt småvirke, kan trebearbeiding igjen bli en del av elevenes skolehverdag.

En egen spikkekniv er utviklet i samarbeid med den norske knivprodusenten Brusletto, og selges til kampanjepris til skolene. Kampanjen ble åpnet 17. januar på Norsk Skogmuseum, sammen med Norges Husflidslags utstilling Emnetre.

I løpet av de neste to årene (2004-2005) vil konsulenter i Skogselskapet og Norges Husflidslag – sammen med andre aktører innen skogbruk, friluftsliv, kultur og skole – arrangere kurs for lærere og ungdomsarbeidere og aktivitetsdager .

Trekursene er allerede godt i gang: Våren 2004 vil det bli gjennomført over 40 lærerkurs og 50 aktivitetsdager rundt omkring i Norge.

Kilde: Landbruksdepartementet