K&F-dagen og Nordens dag markeres flere steder i landet.

10. mars er fødselsdagen til Marie Michelet, grunnlegger av Norges Kvinne- og familieforbund, og av Nordens Kvinneforbund.

Dagen markeres flere steder i landet, og forbundsleder Elisabeth Rusdal ble bl.a. intervjuet i NRK Hordaland (kjør lyden fram til ca.49.30).  Innfallsvinkelen var at daværende Norges Husmorforbund var godkjenningsansvarlig for innkjøp av vaskemaskiner rett etter krigen, men hun fikk også informert om dagens arbeidsområder. 

I Bergen arrangerte kretsen Bokkafé i samarbeid med Bergen off. bibliotek, som del av “Kvinnefestivalen” rundt 8. mars.  Dette er femte år på rad, og forfatteren Anette Mattson fortalte om forfatterskapet sitt og leste en av sine noveller.  Kretsleder Randi Støre Gjerde fortalte om Nordens dag og leste Nordens brev.