Norges Kvinne- og familieforbund - hjem

Norges viktigste kvinne- og familiepolitiske forbund!

 

Norges Kvinne- og familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre kvinne- og familiepolitikk. 

Vi er en landsomfattende organisasjon med medlemmer over hele landet, i over 230 lokallag fordel på 19 kretser. Medlemmene representerer mangfoldet i befolkningen og består av kvinner og menn i alle aldre og livssituasjoner.

Våre visjoner og mål er blant annet: 

  • Kvinner og pensjon
  • Familien i sentrum
  • Et varmere samfunn
  • Inkluderende lokalmiljøer
15. MAI 2016  TA TIDEN TILBAKE – BRYT TIDSKLEMMA – SETT AV TID TIL Å SAMLE FAMILIEN

15. MAI 2016 TA TIDEN TILBAKE – BRYT TIDSKLEMMA – SETT AV TID TIL Å SAMLE FAMILIEN

Norges Kvinne- og familieforbund oppfordrer alle familier til å markere FNs internasjonale familiedag 15.mai. Gjør dette ved å ta tiden tilbake, bryte tidsklemma og nyt et måltid sammen. Legg bort mobiltelefonen, nyt måltidet og snakk sammen!

Revidert nasjonalbudsjett - kvinner ofre for løftebrudd

Revidert nasjonalbudsjett - kvinner ofre for løftebrudd

Regjeringen har i dag, 11. mai, lagt ut revidert nasjonalbudsjett og følgende melding er sendt media som foreløpig kommentarer fra forbundet.

Resolusjon fra Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund

Resolusjon fra Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund

Årsmøtet i Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund vedtok enstemmig følgende resolusjon sist helg.

Tidligere forbundsleder - æresmedlem i Tertnes, K&F

Tidligere forbundsleder - æresmedlem i Tertnes, K&F

Tidligere forbundsleder Bjarnhild Hodneland ble tirsdag utnevnt til æresmedlem i Tertnes, Kvinne- og familielag.

Støtte til barnefamiliene

Støtte til barnefamiliene

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg som skal foreta en bred gjennomgang av støtten til barnefamiliene og foreslå eventuelle endringer.

Verdensrekorden er i boks!

Verdensrekorden er i boks!

Forbundet mottok i går kveld bekreftelsen på at vi har laget verdens største strikkede lappeteppe. Verdensrekordforsøket er godkjent av Guinness rekordbok.

100-års jubileet ble en stor suksess

100-års jubileet ble en stor suksess

Jubileet strakk seg over tre dager og fredag var det faglig dag med over 200 deltakere. Programmet hadde stor spennvidde med mange interessante foredragsholdere.

Opprop: Eldre fortjener god matomsorg

Opprop: Eldre fortjener god matomsorg

I Norge er inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne. Men god matomsorg handler også om at maten er fristende og velsmakende, og om gode rammer for måltidene tilpasset den enkelte. En verdig matomsorg skal gi våre eldre opplevelse av matglede og trivsel. Eldre og syke som mottar pleie- og omsorgstjenester har rett til et mat- og måltidstilbud som fremmer trivsel og livskvalitet. Dette er et ansvar som hviler aller tyngst på kommunene.

Pressen tar opp saken om gullenkene

Pressen tar opp saken om gullenkene

Nå skal FN undersøke om Norge har brutt internasjonale avtaler. - De tidligere ektemennene betalte tilleggspensjon for disse kvinnene, men på grunn av en lovendring som fikk tilbakevirkende kraft, vil ikke staten utbetale pengene. Derfor mener jeg det er røveri, sier en forbannet forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund til Nettavisen.

Lar regjeringen bevisst være å sørge for at en grupp kvinner ikke får det økonomiske tilskuddet de har krav på?

Lar regjeringen bevisst være å sørge for at en grupp kvinner ikke får det økonomiske tilskuddet de har krav på?

Staten fremstår som "røver". Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) registrerer at regjeringen fortsatt ikke retter opp den urett som ca. 200 skilte kvinner med tidligere rettigheter til «gull-enkepensjon» er blitt rammet av. Dette tiltross for at det i sin tid ble innbetalt pensjon til nettopp denne gruppen fra deres daværende ektefeller. Mange politikere og instanser er enige om at de har denne rettigheten, likevel skjer ingenting. Det er på høy tid at noe gjøre, en nesten tilsvarende sak er oversendt FNs kvinnediskrimineringskomite (CEDAW) som har sagt de vil se på saken. En dom der vil være en pinlig sak for likestillingslandet Norge.

Kutt i barnetrygden gir foreldre mindre valgfrihet

Kutt i barnetrygden gir foreldre mindre valgfrihet

Høyre-topp Kristin Vinje mener de 15 milliardene staten bruker på barnetrygd hvert år bør brukes på en helt annen måte. I Aftenposten tirsdag foreslår hun å fjerne barnetrygden, og i stedet gjøre barnehage og skolefritidsordning (SFO) gratis for alle barn.

Driver myndighetene gjøn med unge og enslige asylsøkere

Driver myndighetene gjøn med unge og enslige asylsøkere

Det er grunn til å stille spørsmål om myndighetene driver gjøn med unge og enslige asylsøkere. De er kanskje den gruppen av alle asylsøkere som er vanskeligst stilt. De har ofte reist langt og har måttet greie seg som best de kunne på ferden til Norge. De har rømt fra krig og nød i eget land med dramatiske opplevelser og traumer i bagasjen.

Innspill til - Nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen

Innspill til - Nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) vil innledningsvis takke for invitasjonen til å komme med våre innspill og synspunkter til «Nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen.

Stigmatisert

Stigmatisert

Jeg opplever at kvinner som velger å være hjemme fortsatt blir stigmatisert, sier Elisabeth Rusdal, leder for Norges Kvinne- og familieforbund i et intervju med avisen dagen lørdag 7. mars.

Google+ side opprettet for Norges Kvinne- og familieforbund

Google+ side opprettet for Norges Kvinne- og familieforbund

Google+ brukere oppfordres til følge siden og å legge den nye siden inn i kretsene sine.